Το πρότυπο του  «Κρητικού Μπακάλικου» δημιουργήθηκε από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση λειτουργεί ως αναπτυξιακό εργαλείο στήριξης και προώθησης των ποιοτικών  & πιστοποιημένων προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής της Κρήτης.

Logo_kritiko_mpakaliko_crete-01

Η Πιστοποίηση και λειτουργία «κρητικού μπακάλικου» αφορά σε καταστήματα με αντικείμενο την Εμπορία & Διάθεση Κρητικών Προϊόντων.

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο «κρητικό μπακάλικο» αφορούν σε 4 βασικούς άξονες:

  • Την νομιμότητα λειτουργίας της  επιχείρησης
  • Την προέλευση και την ταυτότητα των εμπορευμάτων (σύμφωνα με το πρότυπο, το 50% του συνόλου να είναι πιστοποιημένα με το σήμα «κρήτη» προϊόντα και το 70%, να παράγονται και να τυποποιούνται στην Κρήτη)
  • Την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
  • Τις τεχνικές προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής και της αισθητικής του καταστήματος.

 

Η διάχυση της φήμης των ποιοτικών προϊόντων της Κρήτης, θα πρέπει να συνδέεται τόσο με την γαστρονομία, όσο και με τη λιανική διάθεσή τους, σε σημεία πώλησης, τα οποία πληρούν προδιαγραφές, που σέβονται τα προϊόντα και τους καταναλωτές.

 

Τα «κρητικά μπακάλικα» μαζί με την πιστοποίηση για την «Κρητική Κουζίνα» για τους  χώρους μαζικής εστίασης, αποτελούν έναν συνδετικό κρίκο μεταξύ του περιφερειακού σήματος «κρήτη», με τα  προϊόντα και τον κλάδο των υπηρεσιών.

 

Στόχος είναι η προώθηση των  ποιοτικών, τοπικών  προϊόντων στην αγορά, τόσο την ελληνική, όσο και του εξωτερικού, μέσα από πιστοποιημένες, αναγνωρίσιμες δομές, με ισχυρή εμπορική ταυτότητα.

 

 

  

 

Η διαδικασία:

 

Μπορείτε να βρείτε τις προδιαγραφές του σήματος Κρητικό Μπακάλικο ΕΔΩ.

 

Η διαδικασία πιστοποίησης είναι απλή:

 

  1. Συμπληρώστε και στείλτε την αίτηση πιστοποίησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βρείτε την αίτηση ΕΔΩ.
  2. Η Αγροδιατροφική θα σας ενημερώσει για το μητρώο επιθεωρητών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο έλεγχος για την απόκτηση του σήματος γίνεται από διαπιστευμένους επιθεωρητές  που συνεργάζεται η εταιρεία μας.
  3. Ορίζεται η ημερομηνία ελέγχου σε συνεργασία με τον επιθεωρητή. Το κόστος του φορέα που θα διεξάγει τον έλεγχο, γίνεται με απευθείας συνεννόηση μεταξύ σας.
  4. Κατά τον έλεγχο, συμπληρώνονται τα φύλλα αξιολόγησης και αποστέλλονται στην Αγροδιατροφική.
  5. Η επιτροπή αξιολόγησης εγκρίνει τα ευρήματα του ελέγχου (θετική ή αρνητική εισήγηση)
  6. Τέλος, καταβάλλετε το ετήσιο κόστος πιστοποίησης για την Αγροδιατροφική, υπογράφεται η σύμβαση και γίνεται η απονομή του Σήματος, της ταμπέλας και των απαραίτητων διακριτικών για την σήμανση των προϊόντων μέσα στο κατάστημα ή για την χρήση των προωθητικών σας δράσεων.

 

Κόστος:

 

Το ετήσιο κόστος Πιστοποίησης για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Εμβαδόν Μπακάλικού σε τμ Ετήσιο Κόστος
Μέχρι 50 τμ 400 ευρώ + ΦΠΑ
Από 51 τμ ως 150 τμ 500 ευρώ + ΦΠΑ
Από 151 τμ και άνω 600 ευρώ + ΦΠΑ

 

 

Οφέλη:

 

Τα πιστοποιημένα καταστήματα με το σήμα «κρητικό μπακάλικο» έχουν κάποια προνόμια από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης όπως:

 

– Δωρεάν συμμετοχή σε εκθέσεις μαζί με το περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης

– Προβολή στα site και στα φυλλάδια της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρίας τουρισμού.

– Δωρεάν προβολή στους οδηγούς των γαστρονομικών δρόμων της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.

– Δωρεάν προβολή στο Κέντρο Κρητικής Γαστρονομίας στο Ρέθυμνο.

– Άλλες δράσεις προβολής της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρίας τουρισμού, σε ότι αφορά τα παραδοσιακά προϊόντα και την Κρητική Γαστρονομία.