ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΑΕ (Α.Μ.052)

Τ: 28940 41090
Φ: 2894041056
W: www.nerorouvas.gr
@: info@nerorouvas.gr
Δ: Γέργερη Ηρακλείου Κρήτης

Προϊόντα της επιχείρησης

1. Νερό