Μινωική Αγορά

Επωνυμία επιχείρησης: Μινωική Αγορά

Τοποθεσία: Β πτέρυγα αγοράς καταναλωτή, Κεντρική Αγορά Αθηνών, Άγιος Ιωάννης, Ρέντης, Αθήνα

Τηλέφωνο: 21 1407 6729

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tsimpragos.k@gmail.com