Εστιατόριο «Αλάτι»

Είδος επιχείρησης: Εστιατόριο

Περίοδος λειτουργίας: Απρίλιος – Οκτώβριος

Τοποθεσία: Αγία Πελαγία, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο: 281 510 7620

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: alaticrete@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.alaticrete.gr