ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε – ΣΑΜΑΡΙΑ (Α.Μ.008)

Τ: 2825083310 Φ: 2825083312
W: www.etanap.gr
@: info@etanap.gr, lab@etanap.gr
Δ: Στύλος Aποκορώνου 73003, Xανιά Kρήτης

Προϊόντα της επιχείρησης

1. Επιτραπέζιο Νερό

2. Ανθρακούχο επιτραπέζιο νερό