Ξενοδοχείο Knossos Beach Bungalows & Suites – Εστιατόριο “Swell”

Δ: Κοκκίνη Χάνι, Ηράκλειο

Τ+30 2810.761.000
W:
www.knossosbeach.com

@: info@knossosbeach.gr