Α. ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΕΕ (Α.Μ.019)

Τ: 2831025620 Φ: 2831028542

W: http://www.ladakisfarm.gr/
@: ladakis@otenet.gr
Δ: Ιωνίας 15, Μυσσίρια Ρεθύμνου

Προϊόντα της επιχείρησης

1. Αυγά
2. Βιολογικά Αυγά
3. Αυγά Ελευθέρας Βοσκής