Εστιατόριο στο ξενοδοχείο Mistral

Είδος επιχείρησης: Εστιατόριο/ Ξενοδοχείο
Περίοδος λειτουργίας:
Τοποθεσία: Μάλεμε Χανίων
Τηλέφωνο: 28210 62062
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@singlesincrete.com
Ιστοσελίδα: www.singlesincrete.com