ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Α.Μ.048)

Τ: 2822024135
W: www@simandiraki.gr
@: info@simandiraki.gr
Δ: Κερά Κισσάμου

Προϊόντα της επιχείρησης

  1. Ξεροτήγανα
  2. Αυγοκαλάμαρα