Εστιατόριο «Το μουρέλο του Λαδωμένου»

Είδος επιχείρησης: Εστιατόριο
Περίοδος λειτουργίας: Όλο το χρόνο
Τοποθεσία: Γαλατάς, Πεδιάδος
Τηλέφωνο: + 30 6983 930311
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:
tomourelo@gmail.com
Ιστοσελίδα: Facebook