ΑΦΟΙ ΒΑΡΑΚΛΑ ΟΕ – ΠΡΟΜΕΚ (Α.Μ.040)

Τ: 2810256330

W: www.promek.gr

@: info@promek.gr

Δ: Πάροδος Μεσσαράς, Γιόφυρος , 71304, Ηράκλειο

Προϊόντα της επιχείρησης

  1. Μέλι